Đại hội đại biểu Hội Luật gia tỉnh Hưng Yên lần thứ III, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Ngày 25.10, Hội Luật gia tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2018 - 2023
       
       Dự  và chỉ đạo Đại hội, có các đồng chí: Dương Thành Bắc, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam; Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên; Nguyễn Minh Quang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên. Tham dự Đại hội còn có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên, lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành trong tỉnh và 80 Đại biểu đại diện cho 369 Hội viên Hội Luật gia tỉnh.

       Hội Luật gia tỉnh hiện có 369 hội viên. Nhiệm kỳ qua, Hội Luật gia tỉnh đã chủ động triển khai, thực hiện tốt chương trình công tác đề ra, nhất là việc tham gia  xây dựng pháp luật, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật, trong đó chú trọng hoạt động tác động trực tiếp đối với việc bảo vệ quyền, lợi ích của con người, góp phần cải thiện môi trường pháp lý, giữ vững chính trị,  trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Hội đã thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn và đạt nhiều kết quả: Tham gia góp ý xây dựng hơn 40 dự thảo luật, tổ chức tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý được 297 vụ việc trên các lĩnh vực khác nhau, tư vấn pháp lý lưu động cho 100 xã với hơn 4000 người tham dự.


Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội
       
        Nhiệm kỳ 2018-2023, Hội Luật gia tỉnh phấn đấu phát triển 3-5 chi hội, kết nạp 50-100 hội viên mới; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc tổ chức góp ý vào các dự thảo luật và văn bản quy phạm pháp luật của địa phương; tham gia với Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân; đẩy mạnh thực hiện tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý; phấn đấu 100% số đơn vị hoàn thành nhiệm vụ, trong đó 80% hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có đơn vị yếu kém…
Phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại Hội, đồng chí Dương Thành Bắc đánh giá cao những kết quả mà Hội Luật gia tỉnh Hưng Yên đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí đề nghị, trong nhiệm kỳ tới, các cấp Hội trong tỉnh cần tích cực, chủ động phát huy chất lượng, hiệu quả công tác và quyết tâm đưa Hội Luật gia tỉnh Hưng Yên ngày càng phát triển vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn và nhiệm vụ chính trị của Hội. Đồng chí cũng đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm hoạt động của Hội Luật gia tỉnh Hưng Yên, tạo điều kiện để Hội góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

       Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Xuân Tuyên đánh giá cao những kết quả hội viên các cấp Hội đã đạt được, đồng chí yêu cầu trong thời gian tới Hội Luật gia tỉnh cần tiếp tục thực hiện tốt các chỉ đạo của Chính phủ, của Trung ương…tham gia hoàn thiện hệ thống pháp luật; tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhân dân; đẩy mạnh hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật, thực thi pháp luật của nhân dân; tích cực tham gia công tác hòa giải tại cơ sở, quan tâm xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Đồng thời, Ban chấp hành Hội Luật gia tỉnh cần tăng cường phối hợp với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam tỉnh và các hội, đoàn thể khác trong thực hiện nhiệm vụ; tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức hội cơ sở, tăng cường tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội và kiến thức pháp luật cho hội viên.
 

Các đ/c lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Hội Luật gia Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng Ban chấp hành
Hội Luật gia tỉnh khoá III, nhiệm kỳ 2018 - 2023

 
       Đại hội đã bầu 21 đồng chí vào Ban chấp hành Hội Luật gia tỉnh khoá III, nhiệm kỳ 2018-2023. Đồng chí Nguyễn Văn Thạo, nguyên Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh.

Nguồn tin: Ban Nội chính Tỉnh ủy Hưng Yên