Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị giao ban công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

Ngày 16/7/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.
      Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, chủ trì Hội nghị; Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Phạm Huy Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hưng Yên.
 
 
(Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa phát biểu chỉ đạo Hội nghị)

      Trong kỳ báo cáo, dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định. Các cơ quan trong khối nội chính đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện các mặt công tác theo kế hoạch đề ra.
      Công an hai cấp đã phát hiện 476 vụ/911 đối tượng vi phạm, tội phạm về trật tự xã hội, trật tự quản lý kinh tế, chức vụ, tệ nạn xã hội và đánh bạc; trong đó đã khởi tố 207vụ/401 bị can. Viện kiểm sát nhân dân hai cấp thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra 643 vụ/1.169 bị can, truy tố 356 vụ/782 bị can; thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử sơ thẩm 463 vụ/999 bị cáo. Toà án nhân dân hai cấp giải quyết 1.538 vụ án/2.548 vụ thụ lý (đạt tỷ lệ 60,4%). Cơ quan Thanh tra hành chính Nhà nước qua công tác thanh tra đã phát hiện và kiến nghị xử lý về kinh tế số tiền 22.410,68 triệu đồng, kiến nghị xử lý 77.773m2đất, đề nghị xử lý hành chính 05 tổ chức; Thanh tra chuyên ngành phát hiện 43 tổ chức, cá nhân vi phạm, ban hành 35 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 443 triệu đồng.
      Ban Nội chính Tỉnh uỷ Hưng Yên đã tích cực đề xuất với Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp.Làm tốt công tác tham mưu, giúp Thường trực Tỉnh uỷ xử lý đơn thư gửi đến Tỉnh uỷ, kết quả: đã đề xuất xử lý 323/323 đơn (đạt 100%).
      Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các văn bản của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Đồng thời khẩn trương triển khai chương trình, kế hoạch hành động cụ thể đảm bảo thực hiện các mục tiêu, kế hoạch mà Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp đã đề ra; gắn nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đảng ở địa phương với công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
      Yêu cầu Ban Nội chính Tỉnh uỷ trong 6 tháng cuối năm 2021 cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ:
      1. Duy trì dự giao ban hằng tháng với các cơ quan bảo vệ pháp luật; phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng xác định một số vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp được dư luận quan tâm (nếu có) để đưa vào diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo hoặc Ban Nội chính Tỉnh ủy đôn đốc, theo dõi, bảo đảm theo Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án.
      2. Triển khai thực hiện nghiêm túc các cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề; kiểm tra, rà soát các kết luận thanh tra về kinh tế xã hội và việc thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước theo Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021 của Ban đã được Thường trực Tỉnh ủy phê duyệt.
      3. Tiếp tục chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, giúp đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ tiếp dân và xử lý đơn thư theo Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh kiến nghị của dân và Quy chế 08-QC/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tác giả bài viết: Nguyễn Văn Tùng

Nguồn tin: Ban Nội chính Tỉnh ủy Hưng Yên