Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hưng Yên tổ chức Hội nghị quán triệt, phổ biến quy định của Đảng, Nhà nước về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

      Thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 14/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; Kế hoạch số 80-KH/TU ngày 17/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và được sự đồng ý của Ban Nội chính Trung ương. Ngày 16.4.2022, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Hưng Yên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị quán triệt, phổ biến quy định của Đảng, Nhà nước về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
      Dự và chỉ đạo hội nghị:
      + Đại biểu Trung ương có các đồng chí:Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Xuân Trường, Vụ trưởng Vụ địa phương 1, Ban Nội chính Trung ương trực tiếp truyền đạt và quán triệt các nội dung chuyên đề.
      + Ở tỉnh có các đồng chí: Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị; Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh…
      Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu của tỉnh đến 175 điểm cầu các huyện uỷ, thị uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ, các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh với gần 3.800 đại biểu tham dự.

 

(Các đại biểu dự Hội nghị)
 
      Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa nhấn mạnh: Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng, vừa cấp bách, vừa lâu dài,những quan điểm, chủ trương, phương châm, biện pháp quan trọng của Đảng, Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cần được các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị và cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầuthấm nhuần và quán triệt sâu sắc.
 

 
      Hội nghị là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị của tỉnh. Qua hội nghị giúp các cấp ủy, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ tỉnh không chỉ nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn các chủ trương, quy định của Đảng, Nhà nước về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực mà còn nhận diện rõ hơn những thủ đoạn, biểu hiện, hành vi, tội phạm tham nhũng, tiêu cực thường xảy ra trong thực tiễn để giúp các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên có thêm kinh nghiệm về đấu tranh, phòng ngừa, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực.
      Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa đề nghị các đại biểu thực hiện nghiêm túc nội quy, kỷ luật trong học tập; phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động nghiên cứu tài liệu và tích cực trao đổi với các báo cáo viên về những vấn đề lý luận, chủ trương, đường lối và liên hệ với thực tiễn tại địa phương, cơ quan, đơn vị.
      Tại hội nghị, các đại biểu được đồng chí Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương và đồng chí Nguyễn Xuân Trường, Vụ trưởng Vụ địa phương 1, Ban Nội chính Trung ương quán triệt hai chuyên đề: “Những vấn đề cơ bản về tham nhũng, tiêu cực và công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”; “Nhận diện hành vi, tội phạm tham nhũng, tiêu cực và công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng ở địa phương đối với công tác phát hiện, xử lý các vụ việc tham nhũng, tiêu cực”.
      Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Quốc Toản yêu cầu: Trong thời gian tới, cấp ủy các cấp tiếp tục triển khai nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện hiệu quả các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm các văn bản của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và của tỉnh về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; gắn công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với việc bảo đảm an ninh, trật tự, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh và thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch Covid-19; xác định công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách và thường xuyên để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện quyết liệt; thực hiện nghiêm các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị và quy định về những điều đảng viên không được làm. Các cơ quan nội chính của tỉnh phải nắm vững, nắm chắc và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình; dự báo đúng tình hình, tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh các chủ trương, giải pháp kịp thời nhằm góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; giải quyết kịp thời, hiệu quả những vấn đề phức tạp nảy sinh về an ninh, trật tự ngay từ đầu và tại cơ sở; làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo sự tự giác, thống nhất cao về ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, trước hết là sự gương mẫu, quyết liệt của người đứng đầu cấp uỷ, cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương; kiên trì giáo dục, rèn luyện đức tính liêm khiết, xây dựng văn hoá tiết kiệm, không tham nhũng, lãng phí, trước hết trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức…

Nguồn tin: Ban Nội chính Tỉnh ủy Hưng Yên